• Rozszerzenia, do których prowadzony jest nabór

   • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

    Ukierunkowanie

    matematyka, fizyka i język obcy

    matematyka, fizyka, kierunki  politechniczne ( budownictwo, elektromechanika, automatyka i robotyka, mechatronika, transport), informatyczne, ekonomiczne,...

    biologia, chemia i język obcy

    biologia, chemia, biotechnologia, medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, inżynieria genetyczna, analityka medyczna, kosmetologia, fizjoterapia, weterynaria, leśnictwo, rolnictwo, technologia żywności, dietetyka,...

    matematyka, geografia i język obcy

    PR, marketing, bankowość, rachunkowość, geodezja, geografia, ekonomia, matematyka, geologia, turystyka, logistyka,...

     język polski, historia i język obcy

    historia, prawo, filologia klasyczna, socjologia, dziennikarstwo, polonistyka, filologie obce, stosunki międzynarodowe, psychologia, kulturoznawstwo, public relation,...

    język  polski, geografia i język obcy

    socjologia, dziennikarstwo, polonistyka, języki obce, stosunki międzynarodowe, turystyka, handel zagraniczny, nauki społeczne, politologia, geografia, turystyka, ekonomia, logistyka,...

    matematyka, biologia i język obcy

    matematyka, biologia, biotechnologia, medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, inżynieria biomedyczna,  inżynieria genetyczna, kosmetologia, fizjoterapia, weterynaria, leśnictwo, rolnictwo, technologia żywności, dietetyka, kierunki politechniczne