• Baczyński w Baczyńskim
   • Baczyński w Baczyńskim

   • 18.02.2022 22:40
   • Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
   •  

    Już po raz dwudziesty siódmy  w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa  Kamila Baczyńskiego w Ełku  odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa  Kamila Baczyńskiego.

     

    1. przewodni tegorocznej edycji „Pod parasolem marzeń” zachęcał do zmierzenia się w czterech formułach:  konkursie historycznym, konkursie plastycznym, konkursie poetyckim na jeden wiersz własny - „Piórem wyrażone 2022” i konkursie fotograficznym. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko- mazurskiego..

     

    Organizatorzy od lat popularyzują wiedzę o Patronie szkoły, niezwykłym młodym człowieku. Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm rokiem  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a obecny rok - 2022 Sejm ustanowił  rokiem Romantyzmu Polskiego, w którym nasz Patron widział inspirację dla siebie jako artysty i Polaka- patrioty.

     

     

    1. odbył się pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Olsztynie, Starosty Powiatu Ełckiego, Prezydenta Miasta Ełk, Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży „Inicjatywa”.

     

    Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom należą się gratulacje i podziękowania za udział!  Poniżej zamieszczamy listę zwycięzców.

     

    Małgorzata Ladzińska,

    prezes Stowarzyszenia

    na  Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży

    „Inicjatywa

     

     

     

    Lista laureatów XXVII Wojewódzkiego  Konkursu Recytatorskiego Poezji  K. K. Baczyńskiego

    formuła:

     

    Konkurs historyczny – szkoły podstawowe

     

    I miejsce – Olaf Płatek - Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku

    II miejsce – Oskar Dzierżanowski -Szkoła Podstawowa nr 4  Ełku

    III miejsce – nie przyznano

     

       Wyróżnienia – Julia Kulik w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku

                                 -- Hanna Dobkowska, Szkoła Podstawowa nr 9 w Ełku

     

    Konkurs historyczny – szkoły ponadpodstawowe

     

    Wyróżnienia –

    Szymon Jastrzębski Zespół Szkół nr1  im. J. Śniadeckiego w Ełku

     

    Konkurs  plastyczny – szkoły podstawowe

     

    I miejsce   – Laura Oleksa- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku

                            – Patrycja Piktel- Szkoła Podstawowa w Chełchach

    II miejsce  – Maja Giziewicz - Szkoła Podstawowa nr 3 w Ełku

         III miejsce – Hanna Mandziarz - Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku

     

    Konkurs  plastyczny – szkoły ponadpodstawowe

     

    I miejsce –  Norbert Bokuniewicz - Zespół  Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Ełku

    II miejsce – nie przyznano

    III miejsce – nie przyznano

     

     Wyróżnienie

           Weronika Komosińska – Zespół Szkół nr 1  im. J. Śniadeckiego  w  Ełku

     

    Konkurs na 1 wiersz – „Piórem wyrażone 2022” – szkoły podstawowe

     

    I miejsce –   Gabriela Gastoł  - Szkoła Podstawowa nr  7 w Ełku,

                         Joanna Lewandowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku,

    II miejsce –  Maja Grygo - Szkoła Podstawowa nr  1 w Ełku,

                                Ola Kuczyńska  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku,

    III miejsce – Zuzanna Karczmarczyk -Szkoła Podstawowa nr  9 w Ełku,

                          Bartosz Borawski - Szkoła Podstawowa nr  4 w Ełku

     

      Wyróżnienie

      Antonina Kaczmarczyk - Szkoła Podstawowa nr 9 w Ełku,

      Zuzanna Buzy - Szkoła Podstawowa nr 3 w Ełku,

     

    Konkurs na jeden  wiersz – „Piórem wyrażone 2022” – szkoły ponadpodstawowe

     

    I miejsce – Natalia Rant- I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Olecku

    II miejsce – Łukasz Pycz – Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Ełku.

    III miejsce – Zuzanna Wiśniewska – II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

     

    Wyróżnienie

    Maciej Orłowski – Zespół  Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Ełku

     

    Konkurs  fotograficzny -  szkoły podstawowe

     

    I miejsce –Bartosz Gogolczyk-  Szkoła Podstawowa nr 3 w Ełku

    II miejsce – Aleksandra Topa – Szkoła Podstawowa w Chełchach

    III miejsce – nie przyznano

     

    Konkurs  fotograficzny -  szkoły ponadpodstawowe

    Wyróżnienie

    Karolina Kołecka II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego   w   Ełku

     

    Nagroda specjalna Stowarzyszenia na  Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży „Inicjatywa”

    Zuzanna Wiśniewska – II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

     

     

   • Wróć do listy artykułów