• Głos młodego pokolenia w Baczyńskim

     • Po raz dwudziesty ósmy  w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa  Kamila Baczyńskiego w Ełku odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

      Temat przewodni tegorocznej edycji „Głos młodego pokolenia” zachęcał do zmierzenia się w pięciu formułach: konkursie recytatorskim, konkursie historycznym, konkursie plastycznym, konkursie poetyckim na jeden wiersz własny - „Piórem wyrażone 2023” i konkursie fotograficznym. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko- mazurskiego.

      Organizatorzy od lat popularyzują wiedzę o Patronie szkoły, niezwykłym młodym człowieku, który poruszał w swojej twórczości tematy związane z młodością, dojrzewaniem czy  poszukiwaniem wartości życiowych. Tegoroczny konkurs był potwierdzeniem na to, że twórczość Baczyńskiego  wciąż inspiruje i zachęca młodych ludzi do refleksji.

       

      Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Olsztynie, Starosty Powiatu Ełckiego, Prezydenta Miasta Ełk, Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży „Inicjatywa”.

       

      Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom należą się gratulacje i podziękowania za udział!  Poniżej zamieszczamy listę zwycięzców.

       

      Joanna Tyc

      prezes Stowarzyszenia

      na  Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży

      „Inicjatywa”

       

       

       

       

       

       

      Lista laureatów XXVIII  Wojewódzkiego  Konkursu Recytatorskiego Poezji

      K. K. Baczyńskiego

      formuła:

       

      Konkurs recytatorski – szkoły podstawowe

       

      I miejsce

      - Paweł Żywno – SP nr 1 w Ełku

      II miejsce  

      - Lena Podemska - SP nr 4 w Ełku

      - Patrycja Greń – SP nr 1 w Ełku

      III miejsce

      - Julia Fiodorow – SP nr 3 w Ełku

      - Szymon Bronakowski – SP nr 4 w Ełku

      Konkurs historyczny – szkoły podstawowe

       

      I miejsce

      - Piotr Wawrzyńczak Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku

      - Julia Kulik Szkoła Podstawowa nr.2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku

       

      II miejsce

      - Maja Aleksandra Grygo Szkoła Podstawowa nr. 1 w Ełku

      - Marcel Laskowski Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku

      - Nadia Leonowicz Sportowa Szkoła Podstawowa nr. 3 w Elblągu

       

      III miejsce

      - Natalia Dąbrowska Szkoła Podstawowa nr. 9 im. Jana Pawła II w Ełku

      - Elżbieta Urbanowicz Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

      - Dawid Kondrat Szkoła Podstawowa nr. 1 w Ełku

      - Agata Dobkowska Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku

      - Piotr Kalinowski Szkoła Podstawowa nr. 9 im. Jana Pawła II w Ełku

                                  

      Konkurs historyczny – szkoły ponadpodstawowe

       

      I miejsce

      - Gabriela Gastoł Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

      - Olaf Płatek I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku

                  II miejsce – nie przyznano

      III miejsce – nie przyznano

       

      Konkurs  plastyczny – szkoły podstawowe

       

      I miejsce   – Laura Oleksa Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku

      II miejsce  – Joanna Kowalewska Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Henryka Sienkiewicza

           III miejsce – nie przyznano

       

      Konkurs  plastyczny – szkoły ponadpodstawowe

       

            I miejsce  

      - Gabriela Morusiewicz I Liceum Ogólnokształcące im . Jana Kochanowskiego w Olecku

      - Gracjana Odolecka Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku 

       

      II miejsce – nie przyznano

      III miejsce – nie przyznano

            

       

       

      Konkurs na 1 wiersz – „Piórem wyrażone 2022” – szkoły podstawowe

       

      I miejsce –   Hanna Liszewska Szkoła Podstawowa nr. 9 im. Jana Pawła II w Ełku

      II miejsce –  Aleksandra Kuczyńska Szkoła Podstawowa nr. 1 w Ełku

      III miejsce – Joanna Lewandowska Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku

        

       

      Konkurs na jeden  wiersz – „Piórem wyrażone 2022” – szkoły ponadpodstawowe

       

                 I miejsce – Aleksandra Szawrycka Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

           II miejsce – Alicja Dylewska Zespół Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego  w Ełku

                 III miejsceAlina Verbistka Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja W Ełku

       

       

      Konkurs  fotograficzny -  szkoły podstawowe

       

      I miejsce – Natasza Płatek Szkoła Podstawowa nr. 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

      II miejsce – nie przyznano

      III miejsce – nie przyznano

       

      Konkurs  fotograficzny -  szkoły ponadpodstawowe

                 I miejsce –  Zuzanna Kopiczko Zespół Szkół nr 5 w Ełku

           II miejsce – Urszula Kozłowska Zespół Szkół nr 2 w Ełku

       

       

       

      Nagroda specjalna Stowarzyszenia na  Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży „Inicjatywa”

      Aleksandra Szawrycka – II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku