•  Uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Ełku ponownie w finale ogólnopolskim konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

     •  

      W marcu 2023 w  Olsztynie odbył się etap wojewódzki IX edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.  Wzięły w nim udział Zuzanna Horodko i Justyna Marecka, uczennice II Liceum Ogólnokształcącego  Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku,  które wygrały eliminacje szkolne. W konkursie należało się wykazać się wiedzą z najnowszej  historii Polski lat 1970–1990.                                                              

                  Do etapu ogólnopolskiego przeszło trzech uczestników. Justyna Marecka zajęła II miejsce.  Trójka zwycięzców będzie reprezentować województwo warmińsko-mazurskie  w finale  ogólnopolskim, który  odbędzie się  w czerwcu 2023 roku w Gdyni.

                   Pomiędzy drugim i trzecim etapem konkursu, na zaproszenie Organizatora  wszystkie  zwycięskie drużyny, wraz z opiekunami, wezmą udział w wizycie studyjnej w Centrum Solidarności w Gdańsku.  Celem spotkania będzie poznanie miejsc związanych z najnowszą historią Polski, warsztaty tworzenia prezentacji multimedialnych, autoprezentacji                          oraz  integracja członków poszczególnych drużyn wojewódzkich. Nauczyciele będą mogli                      w tym czasie skorzystać z warsztatów przygotowanych specjalnie dla nich.

      Jest to kolejny sukces uczennicy Zespołu Szkół nr 2 w Ełku. W ubiegłym roku,  w etapie ogólnopolskim VIII edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”,  który odbył się w Sieradzu  województwo warmińsko - mazurskie reprezentowała Karolina Kołecka, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkól nr 2 w Ełku.

      Uczennice objęła opieką  i wsparciem Anna Rutkowska.

       

                                                                                                         Anna Rutkowska

       

       

     • Głos młodego pokolenia w Baczyńskim

     • Po raz dwudziesty ósmy  w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa  Kamila Baczyńskiego w Ełku odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

      Temat przewodni tegorocznej edycji „Głos młodego pokolenia” zachęcał do zmierzenia się w pięciu formułach: konkursie recytatorskim, konkursie historycznym, konkursie plastycznym, konkursie poetyckim na jeden wiersz własny - „Piórem wyrażone 2023” i konkursie fotograficznym. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko- mazurskiego.

      Organizatorzy od lat popularyzują wiedzę o Patronie szkoły, niezwykłym młodym człowieku, który poruszał w swojej twórczości tematy związane z młodością, dojrzewaniem czy  poszukiwaniem wartości życiowych. Tegoroczny konkurs był potwierdzeniem na to, że twórczość Baczyńskiego  wciąż inspiruje i zachęca młodych ludzi do refleksji.

       

      Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Olsztynie, Starosty Powiatu Ełckiego, Prezydenta Miasta Ełk, Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży „Inicjatywa”.

       

      Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom należą się gratulacje i podziękowania za udział!  Poniżej zamieszczamy listę zwycięzców.

       

      Joanna Tyc

      prezes Stowarzyszenia

      na  Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży

      „Inicjatywa”

       

       

       

       

       

       

      Lista laureatów XXVIII  Wojewódzkiego  Konkursu Recytatorskiego Poezji

      K. K. Baczyńskiego

      formuła:

       

      Konkurs recytatorski – szkoły podstawowe

       

      I miejsce

      - Paweł Żywno – SP nr 1 w Ełku

      II miejsce  

      - Lena Podemska - SP nr 4 w Ełku

      - Patrycja Greń – SP nr 1 w Ełku

      III miejsce

      - Julia Fiodorow – SP nr 3 w Ełku

      - Szymon Bronakowski – SP nr 4 w Ełku

      Konkurs historyczny – szkoły podstawowe

       

      I miejsce

      - Piotr Wawrzyńczak Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku

      - Julia Kulik Szkoła Podstawowa nr.2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku

       

      II miejsce

      - Maja Aleksandra Grygo Szkoła Podstawowa nr. 1 w Ełku

      - Marcel Laskowski Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku

      - Nadia Leonowicz Sportowa Szkoła Podstawowa nr. 3 w Elblągu

       

      III miejsce

      - Natalia Dąbrowska Szkoła Podstawowa nr. 9 im. Jana Pawła II w Ełku

      - Elżbieta Urbanowicz Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

      - Dawid Kondrat Szkoła Podstawowa nr. 1 w Ełku

      - Agata Dobkowska Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku

      - Piotr Kalinowski Szkoła Podstawowa nr. 9 im. Jana Pawła II w Ełku

                                  

      Konkurs historyczny – szkoły ponadpodstawowe

       

      I miejsce

      - Gabriela Gastoł Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

      - Olaf Płatek I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku

                  II miejsce – nie przyznano

      III miejsce – nie przyznano

       

      Konkurs  plastyczny – szkoły podstawowe

       

      I miejsce   – Laura Oleksa Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku

      II miejsce  – Joanna Kowalewska Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Henryka Sienkiewicza

           III miejsce – nie przyznano

       

      Konkurs  plastyczny – szkoły ponadpodstawowe

       

            I miejsce  

      - Gabriela Morusiewicz I Liceum Ogólnokształcące im . Jana Kochanowskiego w Olecku

      - Gracjana Odolecka Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku 

       

      II miejsce – nie przyznano

      III miejsce – nie przyznano

            

       

       

      Konkurs na 1 wiersz – „Piórem wyrażone 2022” – szkoły podstawowe

       

      I miejsce –   Hanna Liszewska Szkoła Podstawowa nr. 9 im. Jana Pawła II w Ełku

      II miejsce –  Aleksandra Kuczyńska Szkoła Podstawowa nr. 1 w Ełku

      III miejsce – Joanna Lewandowska Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku

        

       

      Konkurs na jeden  wiersz – „Piórem wyrażone 2022” – szkoły ponadpodstawowe

       

                 I miejsce – Aleksandra Szawrycka Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

           II miejsce – Alicja Dylewska Zespół Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego  w Ełku

                 III miejsceAlina Verbistka Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja W Ełku

       

       

      Konkurs  fotograficzny -  szkoły podstawowe

       

      I miejsce – Natasza Płatek Szkoła Podstawowa nr. 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

      II miejsce – nie przyznano

      III miejsce – nie przyznano

       

      Konkurs  fotograficzny -  szkoły ponadpodstawowe

                 I miejsce –  Zuzanna Kopiczko Zespół Szkół nr 5 w Ełku

           II miejsce – Urszula Kozłowska Zespół Szkół nr 2 w Ełku

       

       

       

      Nagroda specjalna Stowarzyszenia na  Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży „Inicjatywa”

      Aleksandra Szawrycka – II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

       

     • Pierwsze Otwarte Szachowe Mistrzostwa  Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego

     •     eduresized_IMG_8323.JPG​​​​​​​        W ostatni piątek przed feriami zimowymi  - 20.01.23r w II Liceum w Zespole Szkół nr 2 w Ełku rozegrano I Otwarte Szachowe Mistrzostwa  Szkoły . Zawody przeprowadzono       w kategorii chłopców oraz dziewcząt. Tempo gry zostało ustalone na 10 minut + 5 sekund za wykonane posunięcie na zawodnika. Prawo gry mieli uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu ełckiego. Chłopcy grali na dystansie 7 rund, a dziewczęta 5 rund.  Do rywalizacji przystąpiło 72 chłopców oraz 5 dziewczyn.  Najlepsi zawodnicy naszej szkoły to: Adam Wojtach (5 pkt) - VI miejsce, Cezary Bogusławski (5pkt)-IX miejsce i Maksymilian Hanc (5 pkt) X. Najlepsza dziewczyna oraz najlepszy chłopiec otrzymali pamiątkowe statuetki,           a pierwsza trójka w obu kategoriach medale i nagrody rzeczowe ufundowane przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty. Dodatkowo prowadzona była klasyfikacja szkół. Do klasyfikacji szkół przyjmowano wyniki 5 najlepszych zawodników każdej szkoły. w której zajęliśmy III miejsce. Nagrody wręczała Dyrektor ZS nr 2 w Ełku, Pani Barbara Fiedoruk, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, Pan Wojciech Cybulski oraz sędzia główny, przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Szachowego, Pan Krzysztof Konewko.
     • Uzbrojony w wiedzę, pełen zapału i chęci działania, ruszył na służbę na rzecz środowiska, nasz Słoneczny Patrol

     • Kilka tygodni temu na potrzeby projektu "Postaw na słońce" organizowanego przez fundację BOŚ wraz z Panem Tadeuszem Kaletą założyliśmy drużynę "Słoneczny patrol".

       

      Projekt ma na celu spopularyzowanie odnawialnych źródeł energii na terenie naszego kraju, by przekonać jak największą ilość odbiorców do korzystania z OZE, a tym samym dbania w większym stopniu o środowisko. Drużyny biorące udział w konkursie mają zdobyć jak największą wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii, poprzez wykonywanie zadań teoretycznych, jak i praktycznych. W następnych etapach projektu uczestnicy będą mieli za zadanie przedstawić szerszemu gronu (pozostałym uczniom, mieszkańcom miasta)  informacje zdobyte podczas trwania akcji.

       

      I tym właśnie jest "Słoneczny patrol", drużyną, którą połączyła chęć niesienia pomocy środowisku, zdobywania nowej wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i dzielenia się swoją wiedzą z innymi.

      Oliwia Ojrzyńska

     • Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w pływaniu

     •  

         09 listopada 2022r. w Gołdapi  obyły  Mistrzostwa  Województwa Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w pływaniu.

      Naszą szkolę reprezentowali :

      1. Kinga Paszkowska 1 E
      2. Natalia Motyka 1 E
      3. Natalia Gawedzka 3 F
      4. Ewa Bukowska 4 E1
      5. Diana Skaradzińska 2 C
      6. Anna Kiełdanowicz 2 E
      7. Ksawery Popławski 3 D
      8. Szymon Stryjewski 2F
      9. Hubert Grzymkowski 2 B
      10. Tobiasz Sierotko 1 C
      11. Hubert Gryżewski 3 A
      12. Remigiusz Chrzanowski 1 A

      Reprezentacja męska wywalczyła Mistrzostwo Województwa !

      Nasi medaliści:

      Szymon Stryjewski - 3 miejsce na 50 m stylem dowolnym

      Remigiusz Chrzanowski  - 3 miejsce na 50 m stylem klasycznym

      Sztafeta 6x 50 m stylem dowolnym zajęła 1 miejsce w składzie:

      Tobiasz Sierotko

      Hubert Gryżewski

      Remigiusz Chrzanowski

      Hubert Grzymkowski

      Ksawery Popławski

      Szymon Spychalski 

       

      Reprezentacja żeńska wywalczyła 2 miejsce i tym samym wicemistrzostwo województwa.

      Nasi medaliści:

      Natalia Motyka – 2 miejsce na 50 m stylem klasycznym

      Natalia Gawedzka – 2 miejsce na 50 m stylem motylowym

      Diana Skaradzińska – 3 miejsce na 50 m stylem grzbietowym

      Sztafeta 6x 50 m stylem dowolnym zajęła 2 miejsce w składzie:
      Kinga Paszkowska
      Natalia Motyka
      Natalia Gawedzka
      Ewa Bukowska
      Diana Skaradzińska
      Anna Kiełdanowicz

       

      Opiekun : Igor Makal

     • Konkurs Historyczny !!!


     • Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w szkolnym konkursie historycznym, zorganizowanym  z okazji tygodnia patriotycznego. Wystarczy wykonać poprawnie wszystkie zadania, a następnie do wtorku dostarczyć je swojemu nauczycielowi historii. Wszyscy uczniowie, którzy wykonają prace bezbłędnie, otrzymają pozytywne oceny z historii.
      Powodzenia 

     • Pamięci Tych, którzy odeszli…..

     •  

      Pamiętamy o tych, którzy odeszli – w dzień Wszystkich Świętych wspomina się zmarłych i czci pamięć o nich.

      W tym czasie łączymy się pamięcią z naszymi bliskimi, którzy odeszli od nas do lepszego, innego świata. Pamiętamy o zmarłych nauczycielach, pracownikach naszej szkoły, którzy przez  lata swej sumiennej i rzetelnej pracy zawodowej krzewili wiedzę, przyczyniając się do podniesienia poziomu wykształcenia wielu pokoleń młodych.

       Uczniowie klasy IIe, w imieniu całej społeczności szkolnej, odwiedzili na Cmentarzu Komunalnym w Ełku mogiły zmarłych profesorów i zapalili symboliczny znicz pamięci.

      To była doskonała lekcja historii dla młodzieży. Sylwetki zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły przybliżyły Panie: Anna Basińska, Dorota Czepułkowska i  Barbara Niemczynowicz, które przez lata budowały historie naszej szkoły.     

       

      Nasza licealna społeczność pielęgnuje w ten sposób tradycję, oddając hołd i zachowując                          w pamięci tych, których z nami już nie ma.

      ,,Szkoła pamięta’’

     • Społeczność Zespołu Szkół nr 2 pamięta o tych, którzy odeszli

     •  

           Szkolne Koło Caritas oraz chętni uczniowie  Zespołu Szkół nr 2  w Ełku wzięli udział                         w akcji „Szkoła pamięta”.  27 października  ( czwartek) udaliśmy się na Zabytkowy Cmentarz Katolicki, aby uporządkować groby przed zbliżającym się Świętem Zmarłych. Przy wsparciu Ełckich Amazonek oraz pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ełku szybko uwinęliśmy się  i z satysfakcją patrzyliśmy na uporządkowane mogiły, na których widnieją daty sięgające nawet około polowy XIX w. Uczniowie oraz wolontariusze kolejny raz dowiedli, że zawsze można na nich liczyć. Jeśli podejmują działanie robią to chętnie, bezinteresownie i z młodzieńczym zapałem. Wielką przyjemnością jest pracować z taką młodzieżą.

      Celem akcji było zwrócenie uwagi uczniom na potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, którzy odeszli, szczególnie o ludziach związanych z historią Ełku i regionu.

      #SzkołaPamięta   Akcja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

     • Październik miesiącem świadomości raka piersi

     • Działania podnoszące świadomość na temat nowotworu piersi takie jak szkolenia, prelekcje, warsztaty pozwalają  na uświadomienie jak ważna jest profilaktyka w zapobieganiu zachorowaniu na tę chorobę. Z tego powodu w ramach kampanii edukacyjnej odbyło się                         w naszej szkole spotkanie z Ełckimi Amazonkami mające na celu przybliżenie młodzieży problemu raka piersi i znaczenia profilaktyki.

      Obecnie, w zdecydowanej większości przypadków, wczesne wykrycie nowotworu daje bardzo dobre rokowania i wysoką szansę na całkowite wyleczenie, dlatego warto postawić na akcje promujące profilaktykę- wykonywanie regularne usg piersi, mammografii i naukę samobadania piersi.

      Do pogłębienia wiedzy na temat zapobiegania chorobie nowotworowej  miał przyczynić zorganizowany w naszej szkole ,,Różowy październik’’.  Warto wspomnieć, że wcześniej zasadziliśmy wraz z Ełckimi Amazonkami cebulki żonkili- symbolu solidarności z kobietami chorymi onkologicznie   i z tymi, które przegrały walkę z nowotworem.

     • Różowy październik

     • Październik już od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi. W związku z tym wolontariusze Szkolnego Koła Caritas podjęli kolejne wyzwanie. Tego dnia wspierali Panie ze Stowarzyszenia Ełckich Amazonek w zakładaniu kolejnego ,, Poletka Nadziei’’- symbolu solidarności z kobietami chorymi onkologicznie ale również z tymi, które przegrały nierówną walkę z nowotworem piersi.

      W wydarzeniu uczestniczył Pan Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, Pani Aneta Werla -  dyrektor Ełckiego Centrum Kultury  i Aneta Hołownia -  inspektor zieleni miejskiej   . Wspólnie posadziliśmy cebulki żonkili- kwiatów, które przypominają  o wyższości miłości nad śmiercią, poświęcenia nad egoizmem.

       Cel został osiągnięty,  wiosną kwiaty zakwitną w centrum miasta.
      ​​​​​​​

     • Drodzy Kandydaci do naszej szkoły

     • Przypominamy o konieczności wpisywania do systemu elektronicznego elk.edu.com.pl/kandydat ocen i osiągnięć ze świadectwa oraz wyników z egzaminu ósmoklasisty, przed przyniesieniem dokumentów do szkoły.

     • Ostatni raz na antenie

     • W ostatniej przed wakacjami audycji  realizowanej w ramach projektu „Szkoła na antenie” w Radiu Bayer.fm przypomnieliśmy, co działo się w szkole w minionych  tygodniach. Zapraszamy do odsłuchania: 

      https://bayerfm.eu/ii-liceum-ogolnoksztalcace-w-elku-31

      Wszystkim słuchaczom  dziękujemy za uwagę. Udanych i bezpiecznych wakacji. Do usłyszenia we wrześniu. 

      Oliwia, Wiktoria, Hubert

       

     • To był dla nas wszystkich bardzo pozytywny czas

     • Dnia 25 maja 2022 roku nasza szkoła zorganizowała spotkanie integracyjne uczniów polskich z uczniami ukraińskimi,którzy uczęszczają do naszej szkoły. Ten dzień postanowiliśmy spędzić robiąc razem rzeczy,które pomogły nam lepiej się poznać, nawiązać kontakty na przyszłość, wspólnie pouczyć się języka polskiego. Czas spędziliśmy w kręgielni,gdzie graliśmy w grupach mieszanych polsko-ukraińskich, jedząc wspólnie pyszną pizzę. Wycieczkę zakończyliśmy spacerem promenadą ełcką i lodami. To był dla nas wszystkich bardzo pozytywny czas. Mamy nadzieję,że pozwoliło to naszym uczniom lepiej zintegrować się i nawiązać przyjaźnie. Wycieczka została zorganizowana z funduszy zebranych podczas kiermaszu zorganizowanego przez Samorząd uczniowski z opiekunami panią Anią Hulą,Agnieszka Kurczak oraz Kamilą Banachowską. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział w kiermaszu i pomoc w każdej formie.

    • Relacja z wizyty realizowanej w ramach projektu PO WER „Miasto, Polska, Europa, świat“
     • Relacja z wizyty realizowanej w ramach projektu PO WER „Miasto, Polska, Europa, świat“

     • W dn. 24.04 – 01.05 młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wyjazdowej części projektu PO WER „Miasto, Polska, Europa, świat“. Dziesięcioro uczniów klas 1-3 oraz ich opiekunowie wyruszyli do miasta Cosenza znajdującego się w malowniczym regionie Kalabria na południu Włoch, gdzie w partnerskiej szkole Lucrezia della Valle – realizowali wieloaspektowy program edukacyjny.
     • Geniusz, artysta- człowiek wielu pasji i wielu talentów Leonardo Da Vinci

     •  W miniony wtorek, 17 maja gościliśmy na jednej z najważniejszych  multimedialnych wystaw w Polsce, a najważniejszej według organizatora Da Vinci Multi-Sensory Exhibition - poświęconej prezentacji wynalazków, prac Leonarda da Vinci, po raz pierwszy w naszym kraju.

       

      Można ją obejrzeć w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki. Wcześniej pokazywano ją  we Włoszech, Chinach, Kanadzie, USA. Uczniowie z klas IB, IC, IIID, IIIE2 podczas zwiedzania  mieli okazję usłyszeć, że o Leonardzie da Vinci można powiedzieć wiele, choć nie wszystko, bo część swoich zapisów kodował - malarz, rzeźbiarz, architekt, znawca flory i fauny, hydrologii,  anatomii, wynalazca i konstruktor, autor licznych projektów, w tym: maszyny latającej, czołgu, helikoptera, kuszy, pisarz i filozof.  To autor wielu krążących w przestrzeni publicznej powiedzeń, które można było przeczytać na specjalnej tablicy:

       

      Art is never finished only abandonend - Sztuka nigdy się nie kończy, tylko porzucenie

      The noblest pleasure is the joy of under standing - Najszlachetniejszą przyjemnością jest radość zrozumienia

      Wisdom is the daughter of experience - Mądrość jest córką doświadczenia

       

      Wystawa – o czym informuje organizator - jest efektem współpracy wielu ludzi,    historyków sztuki, twórców multimedialnych, a także inżynierów dźwięku. To dzięki nim powstał  poruszający projekt  multisensorycznej ekspozycji przybliżającej da Vinci  w 500. rocznicę jego śmierci. Zmarł w 1519 roku.

       Małgorzata Ladzińska

       Agnieszka Klimaszewska

       Hanna Gutowska

     • Wtorek w Sejmie

     • 17. maja  na zaproszenie pani poseł Anny Wojciechowskiej uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z klas IB, IC, IIID, IIIE2 wzięli udział w wycieczce do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

       Zwiedzanie  rozpoczęto  w Centrum dla Zwiedzających, w którym uczniowie wraz opiekunami i  przewodnikiem  przeszli  podziemnym korytarzem, gdzie mogli zobaczyć wystawę dotyczącą działalności sejmu  w okresie I Rzeczpospolitej,  zatrzymać się przy makiecie  współczesnego kompleksu budynków sejmowych.  Następnie mieli okazję zobaczyć dwukondygnacyjny hall główny, z którego prowadzą przejścia do Sali Posiedzeń i do kuluarów. Na jego parterze  zatrzymali się między innymi  przy  tablicach pamiątkowych – pierwszej  z przesłaniem papieża św. Jana Pawła II wygłoszonym  11 czerwca 1999 r. w czasie pierwszej w historii wizyty Ojca Świętego w parlamencie narodowym, drugiej – samą wizytę. Obejrzeli też witryny z historycznymi laskami marszałkowskimi i z Krzyżem z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.  Z parteru przeszli na pierwsze piętro schodami głównymi, zaprojektowanymi przez  warszawskiego architekta  Bohdana Pniewskiego. Monumentalne, trójdzielne, zdobią hall główny Sejmu. Zostały wykonane  z marmuru kararyjskiego i ozdobione  żelazną, kutą w czarne pręty balustradą. Widzowie różnych stacji telewizyjnych widzą je często w relacjach z wejścia do Sejmu najważniejszych osób w państwie. Już na piętrze hallu głównego przewodnik zwrócił uwagę na  dwie  tablice:  ku czci posłów poległych w czasie II wojny światowej i  upamiętniającej posłów i senatorów tragicznie zmarłych 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. Stąd uczniowie udali się do  galerii Sali Posiedzeń Sejmu, gdzie podczas prelekcji poznali  zasady  polskiego parlamentaryzmu. Ostatnim punktem tej części wycieczki był obiad w restauracji sejmowej. Można było posmakować dań serwowanych posłom.

      Organizacja wyjazdu, jak i sam wyjazd do Sejmu przebiegły bardzo sprawnie. Młodzież i opiekunowie składają podziękowania pani poseł Annie Wojciechowskiej.

             Małgorzata Ladzińska    

                                             Hanna Gutowska

                                                      Agnieszka Klimaszewska

       

     • Wycieczka do Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach do powtórki

     • W środę, 11 maja uczniowie klasy Ib, Ie, IId, IIIc i IIId odkrywali historię, która jest nieodzowna częścią Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach. Mając na uwadze fakt, iż Kameduli wnieśli ogromne dzieło w życie na Podlasiu i Suwalszczyźnie, warto było tego dotknąć i doświadczyć. Wzgórze wigierskie jest również malowniczo położone w Parku Wigierskim, co sprawia, że przyroda jednym głosem przemawia z historią. Pokamedulski Klasztor to miejsce, które odwiedzali wielcy królowie od Władysław Jagiełły zaczynając a na Janie Kazimierzu kończąc. Przebywali tu również wielcy architekci, malarze, poeci. To właśnie Wigry wybrał Święty Jan Paweł II na miejsce swojego kilkudniowego odpoczynku podczas pielgrzymki do Polski w 1999r. Tu napełniliśmy umysł wiedzą, płuca czystym powietrzem a serca radością.

       

      Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania z przewodnikiem najciekawszych zakątków klasztoru. Odwiedziliśmy między innymi krypty w kościele, Apartamenty Papieskie zajrzeliśmy do Eremów przestawiających historię Kamedułów, weszliśmy również na wieżę widokową, z której rozpościera się widok na półwysep Wigierski. Kolejnym punktem programu był rejs statkiem „TRYTON” po jeziorze Wigry, skąd mogliśmy podziwiać uroki Wigierskiego Parku Narodowego. Możliwość przepłynięcia się jedynym w Polsce, specjalnie przebudowanym i przygotowanym dla papieża Jana Pawła II statkiem pasażerskim, była dla czymś wyjątkowym.

      Na koniec wycieczki zasiedliśmy wspólnie przy ognisku. Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się oraz nawiązania bliższych kontaktów. Pomiędzy czasem przeznaczonym na pieczenie kiełbasek, mieliśmy chwilę na rozmowy w miłej, przyjaznej i pełnej śmiechu atmosferze.

      Hanna Gutowska, Beata Domitrz, Małgorzata Ladzińska