• 1. Do 21.06.2022 załóż konto w systemie: https://elk.edu.com.pl/

    (możesz wybrać 3 szkoły, do których chcesz aplikować – w każdej kilka oddziałów).

    2. Wydrukowane podanie z systemu przynieś do szkoły pierwszego wyboru.

    3. Od 24.06.2022 do 13.07.2022 musisz dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru:

    - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

    - dokumenty potwierdzające osiągnięcia,

    -zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

    Musisz wpisać do systemu oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu oraz osiągnięcia!!!!

    4 20.07.2022 ogłosimy listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia (informacje dostępne na koncie kandydata oraz wywieszone w szkole).

    5. Od 20.07.2022 do 22.07.2022 jeśli zostałeś/aś zakwalifikowany/a do przyjęcia, musisz potwierdzić wolę nauki (przynieść oryginały dokumentów). Natomiast jeśli nie ma Cię na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, musisz odebrać dokumenty i przenieść je do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany.

    6. 25.07.2022 ogłosimy listy przyjętych do szkoły.

     

     

     

   • Już wkrótce

    Strona jest w trakcie tworzenia